10 Mga Kamangha-manghang Litrato Na Hindi Mo Aakalaing Matatagpuan Sa Ating Planeta

1. Namid Desert

Ang litratong ito ay kuha malapit sa Sossuvlei River – posibleng isa sa mga pinakamagandang litrato ng isang disyerto. Ang mga nakakamanghang mga buhangin ay nagbabago base sa lakas ng tubig at hangin.

2. Two-faced Cat

Sa unang tingin ay mukhang ito ay in-edit lang mula sa computer, ngunit ang larawang ito ay totoo. Ang pusang ito ay natatangi at malamang ay isa sa bawat isang bilyon lamang ang kanyang uri. Mayroon siyang kalahating mukha na nanggaling sa kanyang ama at ang kalahati’y galing sa kanyang ina.
3. Road Rolls

Ito’y nangyari sa Japan noong 2011 na resulta ng isang malakas na lindol. Ang dalawang linya ng kalsada ay naghiwalay dahil gumalaw ang lupa sa ilalim nito. Makikita rin ang kalidad ng kalsada na gawa ng Japan dahil hindi man lang ito nabiyak.

4. Footprints on Wooden Floor

Ang litratong ito ay nagpapakita ng lugar kung saan nagdadasal ang isang monghe sa loob ng 20 taon. Mahirap man paniwalaan na kayang magmarka ang ating paa sa kahoy ngunit puwede pala.

5. Frozen Ocean

Kinakailangan ng 28.4 degrees Fahrenheit para maging yelo ang isang karagatan. Makikita sa larawan ang isang taong nakasakay sa kabayo na payapang naglalakbay sa karagatan.
6. Underwater Society

Aksidente lamang itong natuklasan at walang nakakaalam ng pinagmulan nito. Maraming nagsasabi na ito labi ng isang lumang siyudad na lumubog sa ilalim ng tubig.

7. One Big Flamingo

Ang litratong ito ay nagpapakita ng isang malaking flamingo na binubuo ng libu-libong totoong flamingo. Malamang ay isa ito sa mga pinakamagandang halimbawa ng “collective thinking” na kasalukuyang pinagaaral sa “zoology.”
8. Fish with a Human’s Jaw

Siguro ay nakakatakot makahuli ng ganyang isda. Isa itong natatanging uri ng isda na hindi naman karaniwang nahuhuli sa karagatan. Kailangan na nga sigurong bumisita ng isda sa kanyang dentista.

9. Pink Lake

Ang kulay ng lawa na ito ay sanhi ng abnormal na kosentrasyon ng special salt. Ang Lake Retba ay matatagpuan sa Senegal. Sa kasamaang palad, lilinaw ulit ang lawa sa susunod na mga panahon dahil sa iligal na pagmimina ng asin sa lugar.

10. Welcome to Hell

Sa unang tingin ay aakalain mong ito ang daan papasok ng impyerno ngunit sa katotohanan ay isa itong underground station na dinisenyuhan ng mga Swedish designers.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *