Dahil Sa Kanyang Paghinto Sa Paninigarilyo Nakaipon Siya Ng Mahigit P100,000

May mga bagay na napakahirap tigilan. Sa ating buhay, may mga bagay na tayong nakasanayan at bagamat hindi naman talaga ito kasama sa ating pangunahing pangangailangan ay napakahirap pa rin tigilan. Karaniwan sa mga bagay na ito ay nakakasama sa ating kalusugan at sa ating bulsa. Ang tawag sa bagay na mahirap pigilan ay “bisyo.” Maraming uri ng bisyo: alak, sigarilyo, at pati na rin ang luho. Ito ang karaniwang umuubos ng ating savings at umuukopa sa ating budget.


Image courtesy from World of Buzz
Kaya naman marami na rin ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno upang maiwasan ang mga taong umiinom ng alak at humihithit ng sigarilyo. Pagdating sa sigarilyo, hindi lamang ang naninigarilyo ang nagkakaroon ng tiyansang magkasakit kundi pati na rin ang mga taong nakapaligid dito.


Image courtesy from World of Buzz

Ang pagtigil sa sigarilyo ay ang pangarap ng bawat ng ina, kapatid, asawa, at kasintahan na may kakilala ng naninigarilyo. Pero iba ang hirap na naranasan ng mga naninigarilyo para lamang mapapatigil ang paninigarilyo pero sa pagkakataong matigil nila ito ng tuluyan, malaking pagbabago ang maaaring mangyari.

Katulad na lamang ng ginawa ng ama na ito mula sa bansang Taiwan. Ayon sa kanya, maliban sa mga pagkakaroon ng mas malusog na katawan, nakapag-ipon rin raw siya ng pera na gagamitin niya para sa bakasyon nila ng kanyang pamilya.

Napagtanto niya na kailangan niya ng tumigil sa paninigarilyo matapos maisilang ang kanyang panganay na anak. Hindi lamang siya nakapagbigay ng maayos na kapaligiran sa kanyang pamilya, nagawa niya pang makapag-ipon ng pera. Sa tuwing gugustuhin niya kasing manigarilyo, kumuha siya ng pera na katumbas ng presyo ng isang kaha ng sigarilyo ng kanyang binibili, P80 sa Pilipinas, at iniipon ito. Matapos ang isang taong pag-iipon, nagawa niyang makapag-ipon ng mahigit P100,000.

Balak niyang gamitin ang pera para bigyan ng bonggang bakasyon ang kanyang pamilya. Talagang kung para sa pamilya mo, magagawa mo ang lahat. Huwag na nating hintaying magkasakit ang lahat ng miyembro ng ating pamilya para tumigil tayo sa paninigarilyo.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *