Isang Bride Ang Hindi Mapigilang Maluha Dahil Sa Ginawa Ng Groom Sa Mismong Araw Ng Kanilang Kasal

Marami sa mga kababaihan ang hinahangad ang isang masayang buhay pag-ibig kasama ang taong kanilang minamahal.Ngunit hindi nga naman lahat, ay agad-agad na nagtatagpo ang tamang kapareha sa kanilang buhay. Madalas ay darating muna sa ating mga buhay, ang mga maling tao, upang ihanda tayo sa pagdating ng tamang tao sa ating buhay.
Image Credit via Google
Samantala, sa isang babae naman na nakaranas na mapunta sa maling tao sa kanyang buhay, at magkaroon ng anak sa pagkadalaga sa naging karelasyon niya na ito, ay hindi na nga magiging madali pa na ipagkatiwala pa ang kanyang puso sa iba, o di kaya naman ay tila nahihirapan na silang mahanap ang tamang lalaki na tatanggapin sila at ang kanilang anak.
Image Credit via Google
Sadya nga naman na maraming mga bagay ay kinakailangan isa-alang-alang ng isang babae na naging dalagang ina, pagdating sa pagpasok muli sa relasyon. Ito ay dahil hindi lamang ang kanyang kapakanan at kaligtasan ang dapat niyang isa-isip, kundi maging ang magiging buhay at kaligayahan rin ng kanyang anak.
Image Credit via Google
Unang-una nga sa mga iniisip ng mga babaeng may anak na kapag siya ay papasok muli sa isang relasyon o magpapakasal ay ang kanyang anak, kung ito ba ay matatanggap at mamahalin na parang tunay na anak ng lalaking kanyang pakakasalan.
Image Credit via Google
Batid natin na ilang mga single mother ang talaga namang swerte na nakatagpo ng mga ganitong lalaki. At isa na nga sa mga single mother na ito ang nakatagpo ng lalaking pakamamahalin siya at ang kanyang anak sa pagkadalaga ay si Thong Prakob, na mula sa bansang Thailand.
Image Credit via Google
Si Thongprakob ay isang single mother mula sa bansang Thailand, at naranasang maging isang ama’t ina ng kanyang anak, matapos silang iwanan ng kanyang unang asawa.
Matapos naman ang ilang taong pagiging isang single mother in Thong Prakob, ay muli itong umibig at nagdesisyon ngang magpakasal sa lalaking kanyang karealsyon ngayon.
Image Credit via Google
Hindi naman lubos maisip ni Thong Prakob, na sa mismong araw ng kanyang kasal ay may surpresa na gagawin ang kanyang “groom.”
Image Credit via Google
Sa mismong araw nga ng kasal ng dalawa, sa stage, ay bigla na lamang lumuhod ang “groom” sa anak na babae ni Thong Prakob, at buong puso nitong ipi nagpaalam sa bata ang paghingi ng kamay ng kanyang ina.
Nangako rin ang groom sa batang babae, na iingatan at pakamamahalin niya ang ina nito, at maging siya ay itinuturing rin dito na kanyang tunay na anak.
Hindi naman napigilan ni Thong Prakob, na makuha sa tuwa sa kanyang nasaksihan, habang siya ay nakatayo sa tabi ng lalaking kanyang pakakasalan.Marami rin sa mga bisita ng nasabing kasal ang humanga sa “groom”, at batid ng mga ito na tunay ang pagmamahal nito para sa babaeng kanyang pakakasalan at sa anak nito na itinuturing na rin siyang tunay niyang anak.
Nagpasalamat naman si Thongprakob sa kanyang asawa ngayon, dahil sa ginawa nitong mas espesyal pa at memorable ang naging kasal nilang dalawa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *