Ito Pala Ang Kahulugan Ng Letrang M Sa Iyong Palad!

Ito pala ang kahulugan kapag may letrang M ka sa iyong palad!Nasubukan mo na bang magpahula? Yung tipong magpapatingin ka ng iyong palad tapos sasabihin nila ang iyong magiging kinabukasan. Chirology ang tawag sa sining ng pagbabasa ng mga palad, marami ang gumagawa nito sa buong mundo. Para itong uri ng isang panghuhula sa pamamagitan ng pagtingin sa palad ng isang tao kung saan maaari nilang masabi ang iyong kinabukasan base sa mga linya at guhit sa iyong palad.
Tingnan mo ang iyong palad, napapansin mo ba ang linya sa iyong palad na may letrang M? Kakaunti lamang ang mayroong ganito kaya kung mayroon ka nito, mapalad ka. Ayon kasi sa mga manghuhula o sa mga matatanda, espesyal raw ang mga taong may ganitong linya.

Pag-uugali

– Sila ang mga taong tapat.
– Ayaw rin nilang napagsisinungalingan.
– Dahil malakas maghinala, madalas ka nilang mahuhuli kapag nagsinungaling ka.
Lahat raw ng babae ay mayroon ng ganitong linya sa kanilang mga palad dahil mapaghinala raw sila kaysa sa mga lalaki. May kakayahan rin silang baguhin ang mga dapat baguhin sa kanilang buhay.

Ang letrang M sa inyong palad ay senyales ng:

– Biyaya sa inyong buhay
– Magandang opurtunidad
– Liderato
– Kayamanan

Ngunit palagi nating tatandaan na ang lahat ng bagay ay ating makakamtan sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Mas mainam ring samahan ito ng patuloy na pananampalataya sa ating Panginoon. Gamitin natin ang ideyang ito para maging inspirasyon natin sa pangaraw-araw na buhay. Hindi ibig sabihin na mayroon kang ganitong uri ng linya sa inyong palad ay tiyak na ang iyong pagyaman o pagganda ng buhay.

Lahat ng bagay ay pinagtatrabahuan at pinagsisikapan dahil kahit mayroon kang ganitong uri ng linya sa inyong palad at tamad ka naman ay wala rin. Sabi nga ni Zenaida Seva na hindi hawak ng mga bituin ang ating kapalaran, gabay lamang sila.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *