Naghahanap Si Queen Elizabeth II Ng Kanyang Social Media Manager

Malayo na ang ating narating pagdating sa teknolohiya. Ibang-iba na ang panahon noon kumpara ngayon kung saan halos lahat ng ating makikita ay di-pindot na lamang dahil sa modernong teknolohiya. Halos lahat rin ng nakasalubong mo ay mayroon nang smartphones at may kanya-kanyang social media account. Kaya naman halos lahat ng tao ay tila “updated” sa mga nangyayari hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa.
Ang mga kilalang personalidad ay may taga-hawak naman ng kanilang mga social media accounts kung saan sila ang namamahala sa mga ibinabahagi nito sa social media. Karamihan sa mga mayroong “social media manager” ay mga makapangyarihang politiko. Dahil sa dami nilang ginagawa araw-araw, wala na silang oras na makipagsalamuha sa social media kung kaya’t kinakailangan nila ng social media manager.

Ang social media manager ay maituturing na isang propesyon. Kamakailan lamang ay nag-anunsyo si Queen Elizabeth II na kinakailangan niya ng isang social media manager o kung sa pormal na tawag ay Digital Communications Officer. Ang pangunahing gawain ng DCO ng reyna ay ang panatilihin ang presensya ng reyna sa mata ng publiko at sa social media.

Kailangan niya ring ibahagi ang ginagawa ng Royal Family. Siya rin ang pamamahala ng mga balitang lumalabas sa social media. At kung sakaling may mga proyektong digital, ang DCO ng reyna ang dapat magmando dito. “Working as part of a small team of digital media specialists, you’ll create content for social networking and digital platforms, including our newly launched website, as well as researching and writing feature articles.”

Kung sakaling ikaw ay matanggap, maaari kang sumahod ng hanggang £30,000 o P2 milyon! Bagama’t malaki ang sahod, 7 at kalahating oras lang naman ang kinakailangan mong bunuin araw-araw, 5 araw kada linggo. Handa ka bang maging social media manager ng isa sa mga pinakamakapangyarihang lider sa buong mundo?
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *