Pinakasalan Ng Lalaking Ito Ang Isang Hologram Sa Japan

Love is the most powerful force on earth that can change the world. On the popular Disney movie “Frozen”, what thaw the frozen body of Ana is true love that came from her sister. That also happens in the real world. Love really thaw a frozen and unforgiving heart. Love teaches us how to accept, forgive, be kind, compassionate, and putting others first, and that makes love so beautiful and powerful.
Ano nga ba ang ating pamantayan pagdating sa pagmamahal? Relihiyon? Kasarian? Edad? Marami sa ating naglalagay ng sariling pamantayan sa pag-ibig, ang iba’y galing mismo sa kanilang mga sarili at ang iba ay base sa sinasabi ng ibang tao at ng kanilang pamilya. Kahit ano pa man ‘yan, iisa lamang ang ating kinahahantungan, kapwa tao pa rin natin ang ating pinakasalan at pinaglalaban.

Ngunit paano kung malaman mo na isang araw, nahulog na pala ang iyong puso sa isang “hindi tao.” Marahil ay marami na tayong nababasa ng mga balita tungkol sa mga taong nagkakagusto o nao-obsess sa mga bagay at alam natin hindi ito pangkaraniwan. Isa na siguro dito si Kondo na mula sa Japan. Naging laman ng balita sa Japan si Kondo matapos nitong pakasalan ang isang singer na isang virtual reality o hologram lamang.

16 na taong gulang na si Hatsune Miku, isang hologram na pinakasalan ni Kondo. Bilog na mga mata at may buntot, nabighani si Kondo sa kanya sa puntong pinakasalan niya ito sa Tokyo Hall. Gumastos si Kondo ng halos 1 milyong piso para lamang maganap ang nasabing okasyon. Bagama’t ganito ang kaniyang nais, hindi pumunta sa kasalanan ang kanyang ina at ang kanyang mga kamag-anak.

Kasama naman sa kasalanan ang kaniyang 40 na kaibigan at isang manika na kamukha ni Miku na kasukat lamang ng isang pusa. Ayon kay Kondo, hindi niya niloko kailanman si Miku. Araw-araw niya rin raw iniisip si Miku at mahal na mahal niya raw ito. Sa kasalukuyan, namumuhay si Kondo kasama si Miku na nabubuhay lamang sa loob ng isang desktop device na nagkakahalaga ng mahigit 140,000 piso! Maliban pa rito, binilisan niya pa ng singsing si Miku para sa kanilang kasal. Binigyan rin ng Gatebox, ang kompanyang nagbigay kay Kondo ng hologram device kung saan niya nakilala si Miku, ng marriage certificate. Bagama’t hindi legal, sapat na ito para kay Kondo.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *